Cookies: Τα cookies είναι σημαντικά για τη σωστή λειτουργία του www.familypharmacy.gr και για την βελτίωση της δικής σας εμπειρίας όταν το επισκέπτεστε. Πατήστε το «Χ» για να συνεχίσετε ή πατήστε εδώ για να μάθετε περισσότερα.
Όροι Χρήσης: Ενημερωθείτε για τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος www.familypharmacy.gr. Πατήστε το «Χ» για να συνεχίσετε ή πατήστε εδώ για να μάθετε περισσότερα.

Singclean IVD Covid-19 Colloidal Gold Method Test Kit 1τεμ (Διαγνωστικό Τεστ Αντιγόνου Κορωνοϊού από Ρινοφαρυγγικό / Στοματοφαρυγγικό Δείγμα 1pcs)

-14 % Singclean IVD Covid-19 Colloidal Gold Method Test Kit 1τεμ (Διαγνωστικό Τεστ Αντιγόνου Κορωνοϊού από Ρινοφαρυγγικό / Στοματοφαρυγγικό Δείγμα 1pcs)

 

 

* Η περιγραφή, τα χαρακτηριστικά & οι ιδιότητες παρέχονται από την εταιρεία εισαγωγής ή παραγωγής του προϊόντος.

Η διαγνωστική συσκευή για τον COVID- 19 (Μέθοδος κολλοειδούς χρυσού) είναι μια ανοσοχρωματογραφική δοκιμασία στερεάς φάσης για την ταχεία, ποιοτική ανίχνευση αντιγόνου του νέου κορωνοίού 2019 στην ανθρώπινη ρινική κοιλότητα.

 

Το εν λόγω τεστ παρέχει μόνο ένα προκαταρκτικό αποτέλεσμα της δοκιμής.

Συνεπώς κάθε θετικό δείγμα της Διαγνωστικής Συσκευής για COVID- I 9 με τη μέθοδο κολλοειδούς χρυσού θα πρέπει να επιβεβαιώνεται με μία ή περισσότερες εναλλακτικές μεθόδους ελέγχου και με κλινικά ευρήματα.


Η διαγνωστική συσκευή για COVID-19 (Μέθοδος κολλοειδούς χρυσού) είναι μια ανοσοχρωματογραφική δοκιμασία κολλοειδούς χρυσού.

Το τεστ χρησιμοποιεί αντίσωμα (γραμμή τεστ) έναντι του COVID-19 (SARS-CoV-2) και αιγός έναντι της IgG ποντικού (γραμμή ελέγχου C) ακινητοποιημένων σε ταινία νιτροκυτταρίνης.

Το ένθεμα μπορντό χρώματος περιέχει κολλοειδή χρυσό συζευγμένο με ένα άλλο αντίσωμα έναντι του COVID- Ι 9 (SARS-CoY-2) συζευγμένο με κολλοειδή χρυσό και συζεύγματα ποντικού ΙgG χρυσού.

Όταν το επεξεργασμένο ρυθμιστικό διάλυμα που περιέχει το δείγμα προστίθεται στην κοιλότητα υποδοχής δείγματος, το αντιγόνο COVID- 19 (SARS-CoV-2) θα συνδυαστεί με το σύζευγμα αντισώματος έναντι του COVID-19 για τον σχηματισμό ενός συμπλέγματος αντιγόνου-αντισώματος. Αυτό το σύμπλεγμα μεταναστεύει μέσω της με μεμβράνης νιτροκυτταρίνης με τριχοειδή δράση.

Όταν το σύμπλεγμα συναντά τη γραμμή του αντισώματος έναντι του COVID-1 9 της γραμμής τεστ Τ, το σύμπλεγμα παγιδεύεται δημιουργώντας μια γραμμή με μπορντό χρώμα που επιβεβαιώνει το θετικό αποτέλεσμα του τεστ.

Η απουσία έγχρωμης γραμμής στην περιοχή του τεστ υποδεικνύει αρνητικό αποτέλεσμα του τεστ.

Το τεστ περιέχει έναν εσωτερικό έλεγχο (γραμμή C) που θα πρέπει να εμφανίζει μια έγχρωμη μπορντό γραμμή του ανοσοσυμπλέγματος αιγός έναντι της IgG ποντικού/συζεύγματος IgG ποντικού-χρυσού ανεξάρτητα από την ανάπτυξη χρώματος σε οποιαδήποτε από τις γραμμές τεστ.

Σε διαφορετική περίπτωση , το αποτέλεσμα του τεστ δεν είναι έγκυρο και το δείγμα θα πρέπει-να επανεξεταστεί με χρήση άλλου- ιατροτεχνολογικού προϊόντος.

 

ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ

 • Σφραγισμένα σακουλάκια που το καθένα περιέχει ένα τεστ σε κασέτα τεστ, έναν αφυγραντήρα
 • Βαμβακοφόρο στυλεό δειγματοληψίας (μόνο για ρινική δειγματοληψία)
 • Ρυθμιστικό διάλυμα εξαγωγής αντιγόνου
 • Σωλήνας εξαγ γής αντιγόνου
 • Χάρτινος πάγκος εργασίας

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑ Ι ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ

 • Η διαγνωστική συσκευή μπορεί να αποθηκευτεί σε θερμοκρασία δωματίου ή να ψυχθεί (4-30°C).
 • Το ιατροτεχνολογικό προϊόν του τεστ είναι σταθερό έως την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο σφραγισμένο σακουλάκι.
 • Το ιατροτεχνολογικό προϊόν του τεστ θα πρέπει να παραμένει στο σφραγισμένο σακουλάκι μέχρι τη χρήση.
 • Μην καταψύχετε.
 • Μην το χρησιμοποιείτε μετά την ημερομηνίας λήξης.


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

1. Μόνο για επαγγελματική in νitro διαγνωστική χρήση. Μην το χρησιμοποιείτε μετά την ημερομηνία λήξης.
2. Θα πρέπει να μελετήσετε διεξοδικά το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών πριν από τη διενέργεια του τεστ. Σε περίπτωση που δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες του εσώκλειστου φύλλου οδηγιών, θα λάβετε ανακριβή αποτελέσματα του τεστ.
3. Μην το χρησιμοποιείτε εάν ο σωλήνας ή το σακουλάκι έχει υποστεί ζημιά ή έχει καταστραφεί.
4. Το τεστ προορίζεται για μία μόνο χρήση. Μην επαναχρησιμοποιείτε σε καμία περίπτωση .
5. Χειρίζεστε όλα τα δείγματα θεωρώντας ότι περιέχουν μολυσματικούς παράγοντες. Τηρείτε τις καθιερωμένες προφυλάξεις έναντι των μικροβιολογικών κινδύνων κατά τη διάρκεια της εξέτασης και ακολουθείτε τις τυπικές διαδικασίες για την κατάλληλη απόρριψη των δειγμάτων.
6. Φοράτε προστατευτικό ρουχισμό, όπως μπλούζα εργαστηρίου, γάντια μίας χρήσης και μέσο προστασίας για τα μάτια κατά την εκτέλεση της δοκιμασίας των δειγμάτων.
7. Οι συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας ενδέχεται να επηρεάσουν με αρνητικό τρόπο τα αποτελέσματα.
8. Μην διενεργείτε το τεστ σε δωμάτιο με ισχυρό ρεύμα αέρα , π. χ. με ηλεκτρικό ανεμιστήρα ή ισχυρό κλιματιστικό.


ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
I . Η διαγνωστική συσκευή για COVID-19 (Μέθοδος κολλοειδούς χρυσού) μπορεί να διενεργηθεί μέσω ρινικής δειγματοληψίας.
2. Η εξέταση θα πρέπει να διενεργηθεί αμέσως μετά τη συλλογή του δείγματος.
3 Τα δείγματα πρέπει να βρίσκονται σε θερμοκρασία δωματίου πριν από τη δοκιμή.
4. Στην περίπτωση που τα δείγματα πρόκειται να μεταφερθούν, θα πρέπει να συσκευαστούν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τη μεταφορά μολυσματικών παραγόντων.

 

ΔIΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΕΣΤ

Αφήστε την κασέτα του τεστ, το δείγμα και το ρυθμιστικό διάλυμα εξαγωγής αντιγόνου να έρθουν σε θερμοκρασία δωματίου ( 15-30°C) πριν τη διεξαγωγή του τεστ.

1. Αφαιρέστε την κασέτα του τεστ από το σφραγισμένο σακουλάκι αλουμινίου και χρησιμοποιήστε την το συντομότερο δυνατό. Τα βέλτιστα αποτελέσματα θα επιτευχθούν εάν η δοκιμασία πραγματοποιηθεί εντός μίας ώρας.
2. Τοποθετήστε το ιατροτεχνολογικό προϊόν του τεστ σε καθαρή και επίπεδη επιφάνεια.

 

Διαδικασία του τεστ:

I. Ζητήστε από τον ασθενή να αφαιρέσει τυχόν εκκρίσεις στην επιφάνεια της πρόσθιας ρινικής κοιλότητας, κρατείστε το κεφάλι ελαφρώς κεκλιμένο και εισαγάγετε απαλά και αργά τον στυλεό μέσω της ρινικής κοιλότητας στον ρινοφάρυγγα. Όταν συναντήσετε αντίσταση , που σημαίνει ότι έχετε φτάσει στον οπίσθιο ρινοφάρυγγα, παραμείνετε για λίγα δευτερόλεπτα ώστε να απορροφηθούν οι εκκρίσεις και περιστρέψτε απαλά για να αφαιρέσετε τον στυλεό.

2. Τοποθετήστε τον σωλήνα εξαγωγή ς αντιγόνου στον πάγκο εργασίας. Τοποθετήστε τη φιάλη του ρυθμιστικού διαλύματος εξαγωγής αντιγόνου κατακόρυφα προς τα κάτω , πιέστε τη φιάλη για να επιτρέψετε στο ρυθμιστικό διάλυμα να στάξει ελεύθερα μέσα στον σωλήνα εξαγωγής χωρίς να αγγίξει το άκρο του σωλήνα, και προσθέστε 6 σταγόνες (περίπου 200ul) στον σωλήνα εξαγωγής.

3. Τοποθετήστε το δείγμα του στυλεού στο εσωτερικό του σωλήνα εξαγωγής μετά την προσθήκη του ρυθμιστικού διαλύματος εξαγωγή ς αντιγόνου και περιστρέψτε τον στυλεό περίπου 10 φορές ενώ πιέζετε την κεφαλή του στυλεού στα τοιχώματα του σωλήνα για την απελευθέρωση του αντιγόνου στον στυλεό και στη συνέχεια αφήστε το να παραμείνει για περίπου 1 λεπτό .

4. Αφαιρέστε τον στυλεό ενώ πιέζετε το άκρο του έτσι ώστε να απεκκριθεί όσο το δυνατόν περισσότερο υγρό από τον στυλεό. Απορρίψτε τους χρησιμοποιημένους στυλεούς σύμφωνα με τις μεθόδους

5.Τοποθετήστε το σταλάκτη στον σωλήνα εξαγωγής, σκεπάστε τον καλά και αφήστε να παραμείνει για περίπου 1 λεπτό

6.Ανοίξτε τη σακούλα αλουμινίου και αφαιρέστε την κάρτα του τεστ, προσθέστε περίπου 3 σταγόνες στην οπή δείγματος της κάρτας του τεστ και εκκινήστε το χρονόμετρο.

7.Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί η έγχρωμη γραμμή (Τ). η ένδειξη αποτελέσματος θα πρέπει να είναι ορατή μέσα σε 15 λεπτά. Μη ερμηνεύετε το αποτέλεσμα αν έχουν παρέλθει 20 λεπτά.

 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 • Αρνητικό αποτέλεσμα: Χρωματίζεται ΜΟΝΟ μία ζώνη, στη γραμμή ελέγχου [C] (Control line)
 • Θετικό αποτέλεσμα: Εμφανίζεται χρώμα σε δύο ζώνες, στη γραμμή δοκιμής [Τ] (Test line) και στη γραμμή ελέγχου [C] (Control line)
 • Μη έγκυρο αποτέλεσμα: Εάν δεν εμφανιστεί η γραμμή ελέγχου [C] (Control line) μετά από 20 λεπτά το αποτέλεσμα θεωρείτε άκυρο ανεξάρτητα από το αν εμφανιστεί λωρίδα οποιουδήποτε χρώματος στη γραμμή δοκιμής [T] (Test line). Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί νέα δοκιμή, με συλλογή νέου δείγματος από τον ασθενή και με χρήση νέας συσκευής δοκιμής.

 

Τύπος
Τύπος Covid Test

Γράψτε μια αξιολόγηση

Σημείωση: η HTML δεν επεξεργάζεται!
    Κακή           Καλή

Τρόποι Πληρωμής

Σας δίνεται η δυνατότητα πληρωμής της παραγγελίας σας με τους παρακάτω τρόπους:
 
 
1. Αντικαταβολή μετρητοίς 
Τα προϊόντα που επιλέξατε αποστέλλονται με συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών (Trans All Space για το Νομό Αττικής/ACS Courier-ELTA Courier για την υπόλοιπη Ελλάδα) και εσείς πληρώνετε το χρηματικό αντίτιμο κατά την παραλαβή.
 
Το κόστος της αντικαταβολής για συνολικό ποσό κάτω των 39 ευρώ, είναι 1,90€ (με Φ.Π.Α.) ανεξαρτήτως προορισμού (Ισχύει μόνο για την Ελλάδα).
 
 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΩΝ ΚΟΣΤΟΣ COURIER ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΑΤΤΙΚΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 39€ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ
ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 39€ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ
       
ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 39€ 2€ 1,90€**
ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 39€ 3€ 1,90€**

*Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

**Σε περίπτωση αγοράς με ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ, PAYPAL ή ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ δεν υπάρχει χρέωση ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

***Ο τρόπος πληρωμής με Αντικαταβολή ισχύει μόνο για την Ελλάδα.
 
2. Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
 
Το αντίτιμο της παραγγελίας σας το καταθέτετε στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς. Θα πρέπει να αναφέρετε ως αιτιολογία κατάθεσης το ονοματεπώνυμο σας καθώς και τον αριθμό παραγγελίας που σας αποστέλλεται ηλεκτρονικά. Από την στιγμή που θα εμφανιστεί η πληρωμή στο on-line τραπεζικό σύστημα των συνεργαζόμενων τραπεζών, θα προχωρήσει η παραγγελία σας στο στάδιο της εκτέλεσης.
 
 • Για συνολικές αγορές κάτω από 39€, υπάρχει χρέωση courier 2€ για το Νομό Αττικής και 3€ για την υπόλοιπη Ελλάδα.
 • Για συνολικές αγορές άνω των 39€, δεν υπάρχει καμμία επιπλέον χρέωση.
 
Οι τραπεζικοί λογαριασμοί  που μπορείτε να πραγματοποιείτε τις καταθέσεις είναι:
EUROBANK: IBAN GR02 0260 2450 0006 2020 0710 031 | Αρ. Λογαριασμού: 0026.0245.620200710031
ΠΕΙΡΑΙΩΣ:  ΙΒΑΝ GR85 0172 0190 0050 1903 8883 918 | Αρ. Λογαριασμου: 5019038883918
ALPHA BANK: IBAN: GR29 0140 3010 3010 0200 2011 418 | Αρ. Λογαριασμού: 301002002011418
ΕΘΝΙΚΗ: IBAN GR32 0110 1210 0000 1214 4022 949 | Αριθμός Λογαριασμού:12144022949
 
Η επωνυμία του ηλεκτρονικού καταστήματος για την τραπεζική κατάθεση είναι "ΚΥΡΟΣ ΚΑΒΑΣΑΚΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε".
 
3. Μέσω Paypal
Κατά τη διάρκεια της παραγγελίας, όταν ο πελάτης επιλέξει ως τρόπο πληρωμής το Paypal, το σύστημα με αυτοματοποιημένο τρόπο τον μεταφέρει μέσω ασφαλούς σύνδεσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα πληρωμών Paypal, όπου μπορεί να πληρώσει μέσω λογαριασμού η πιστωτικής κάρτας το ποσό της παραγγελίας.
 
Στη συνέχεια και πάλι με αυτοματοποιημένο τρόπο, η ηλεκτρονική πλατφόρμα Paypal ενημερώνει το ηλεκτρονικό κατάστημα για την επιτυχία ή αποτυχία της πληρωμής της παραγγελίας.
 
 • Για συνολικές αγορές κάτω από 39€, υπάρχει χρέωση courier 2€ για το Νομό Αττικής και 3€ για την υπόλοιπη Ελλάδα.
 • Για συνολικές αγορές άνω των 39€, δεν υπάρχει καμμία επιπλέον χρέωση.
 
4. Χρέωση πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας
Το ηλεκτρονικό κατάστημα familypharmacy.gr δέχεται τις πιστωτικές κάρτες MASTERCARD,VISA & PREPAID και οι συναλλαγές προστατεύονται μεσω συστήματος ασφαλούς ανταλλαγής πληροφοριών SSL-128bitπιστοποιημένο από την COMODO.
 
Η πληρωμή μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας οποιουδήποτε τραπεζικού ιδρύματος της Ελλάδος ή της αλλοδαπής, πραγματοποιείται στη πλατφόρμα ασφαλών συναλλαγών e-banking της Τράπεζας EUROBANK, όπου ο πελάτης μεταφέρεται αυτόματα από το ηλεκτρονικό κατάστημα κατά τη διάρκεια λήψης της παραγγελίας του.
 
Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.familypharmacy.gr ΔΕΝ αποθηκεύει για λόγους ασφαλείας τους αριθμούς πιστωτικών καρτών ή ευαίσθητες πληροφορίες όπως τα PIN των καρτών.
 
Όλες οι online πληρωμές μέσω πιστωτικής κάρτας γίνονται σε ασφαλές περιβάλλον στο διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας EUROBANK.
 
 • Για συνολικές αγορές κάτω από 39€, υπάρχει χρέωση courier 2€ για το Νομό Αττικής και 3€ για την υπόλοιπη Ελλάδα.
 • Για συνολικές αγορές άνω των 39€, δεν υπάρχει καμμία επιπλέον χρέωση.
Payments
Αποστολές Εσωτερικού - Trans All Space Courier / ACS Courier / ELTA Courier
 
Για παραγγελίες άνω των 39€* και για δέμα του οποίου το βάρος δεν ξεπερνά τα 2 κιλά τα έξοδα αποστολής είναι δωρεάν.  Σε περίπτωση που το βάρος ξεπερνά τα 2 κιλά προκύπτει extra χρέωση για κάθε κιλό (1€* / κιλό).
 
Σε περίπτωση που η παραγγελία σας είναι μικρότερη σε αξία των 39€* τα έξοδα αποστολής είναι 2€* για Αττική και 3€* για επαρχία. Σε περίπτωση που το βάρος ξεπερνά τα 2 κιλά προκύπτει extra χρέωση για κάθε κιλό (1€* / κιλό).
 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΩΝ ΚΟΣΤΟΣ COURIER ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΑΤΤΙΚΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 39€ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ
ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 39€ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ
       
ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 39€ 2€ 1,90€**
ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 39€ 3€ 1,90€**

*Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

**Σε περίπτωση αγοράς με ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ, PAYPAL ή ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ δεν υπάρχει χρέωση ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

 
Για τις δυσπρόσιτες περιοχές υπάρχει ειδική χρέωση αναλόγως την περιοχή και τον νομό για παραγγελίες άνω των 3 κιλών. 
 
 • Για τηλεφωνικές ή ηλεκτρονικές παραγγελίες που γίνονται καθημερινά μέχρι τις 15:00 και εφ'όσον υπάρχουν όλα τα προϊόντα διαθέσιμα, αποστέλλονται την ίδια ημέρα και ο πελάτης παραλαμβάνει την παραγγελία του συνήθως την επόμενη εργάσιμη ημέραεκτός από αποστολές σε δυσπρόσιτες περιοχές.
 • Για όλες τις άλλες περιπτώσεις, η παράδοση των παραγγελιών πραγματοποιείται σε 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες
 • Ειδικά για την περίπτωση των δυσπρόσιτων περιοχών ενδέχεται να χρειαστούν 1 – 2 επιπλέον εργάσιμες ημέρες για να παραδωθούν από τις εταιρείες courier.
 
Όλες οι αποστολές πραγματοποιούνται με τις εταιρείες ταχυμεταφορών (courier) Trans All Space, ACS Courier ή ΕΛΤΑ Courier*. Για τις παραγγελίες όπου εισάγεται ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail στα στοιχεία επικοινωνίας, ο πελάτης λαμβάνει αριθμό αποστολής καθώς και σύνδεσμο (url link) μέσω του οποίου μπορεί να παρακολουθεί την εξέλιξη τη αποστολής της παραγγελίας του.
 
*Ο χρόνος αποστολής των παραγγελιών υπάρχει περίπτωση να μεταβληθεί λόγω αστάθμητων παραγόντων όπως:
 • Γενικές απεργίες
 • Κακοκαιρία
 • Πρόβληματα στις μεταφορές
 • Φυσική καταστροφή
 • Λειτουργική καθυστέρηση της εταιρείας ταχυμεταφορών
 • Αργίες Εορτών
 
Τα προϊόντα που χρειάζονται ψυγείο δεν αποστέλλονται εκτός Αττικής για λόγους ασφάλειας.
 

 

Αποστολές Κύπρου - Skynet Worldwide Courier Service

 1. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ με SKYNET WORLDWIDE COURIER
  • Οι αεροπορικές αποστολές στην Κύπρο πραγματοποιούνται σε 2 – 3 εργάσιμες ημέρες ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, ενώ το κόστος των μεταφορικών ανέρχεται στα 14€* για τα 2 πρώτα κιλά βάρους. Σε περίπτωση διαφορετικού βάρους, θα υπάρξει επικοινωνία για την χρέωση πριν την εκτέλεση της παραγγελίας.
 2. ΘΑΛΛΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ με SKYNET WORLDWIDE COURIER
  • Οι αποστολές μέσω θαλλάσιας μεταφοράς στην Κύπρο πραγματοποιούνται σε 7-9 εργάσιμες ημέρες ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, ενώ το κόστος των μεταφορικών ανέρχεται στα:
   • 17€ μέχρι 10 κιλά βάρος

 

Αποστολές Εξωτερικού - DHL Courier Service

Αποστέλλουμε προϊόντα με αεροπορική μεταφορά σε 2-3 εργάσιμες ημέρες και βάρος μέχρι 2 κιλά* ανάλογα τη διαθεσιμότητα των προϊόντων προς τις παρακάτω χώρες:
 
ΧΩΡΑ ΚΟΣΤΟΣ COURIER ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΥΣΤΡΙΑ 14€ ΕΜΒΑΣΜΑ / CREDIT CARD / PAYPAL
ΒΕΛΓΙΟ 14€ ΕΜΒΑΣΜΑ / CREDIT CARD / PAYPAL
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 14€ ΕΜΒΑΣΜΑ / CREDIT CARD / PAYPAL
ΓΑΛΛΙΑ 14€ ΕΜΒΑΣΜΑ / CREDIT CARD / PAYPAL
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 14€ ΕΜΒΑΣΜΑ / CREDIT CARD / PAYPAL
ΔΑΝΙΑ 14€ ΕΜΒΑΣΜΑ / CREDIT CARD / PAYPAL
ΕΛΒΕΤΙΑ 21€ ΕΜΒΑΣΜΑ / CREDIT CARD / PAYPAL
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 14€ ΕΜΒΑΣΜΑ / CREDIT CARD / PAYPAL
ΙΡΛΑΝΔΙΑ 14€ ΕΜΒΑΣΜΑ / CREDIT CARD / PAYPAL
ΙΣΠΑΝΙΑ 14€ ΕΜΒΑΣΜΑ / CREDIT CARD / PAYPAL
ΙΤΑΛΙΑ 14€ ΕΜΒΑΣΜΑ / CREDIT CARD / PAYPAL
ΚΥΠΡΟΣ 14€ ΕΜΒΑΣΜΑ / CREDIT CARD / PAYPAL
ΛΕΤΟΝΙΑ 14€ ΕΜΒΑΣΜΑ / CREDIT CARD / PAYPAL
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 14€ ΕΜΒΑΣΜΑ / CREDIT CARD / PAYPAL
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 14€ ΕΜΒΑΣΜΑ / CREDIT CARD / PAYPAL
ΜΑΛΤΑ 14€ ΕΜΒΑΣΜΑ / CREDIT CARD / PAYPAL
ΜΟΝΑΚΟ 14€ ΕΜΒΑΣΜΑ / CREDIT CARD / PAYPAL
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 14€ ΕΜΒΑΣΜΑ / CREDIT CARD / PAYPAL
ΟΥΓΓΑΡΙΑ 14€ ΕΜΒΑΣΜΑ / CREDIT CARD / PAYPAL
ΠΟΛΩΝΙΑ 14€ ΕΜΒΑΣΜΑ / CREDIT CARD / PAYPAL
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 14€ ΕΜΒΑΣΜΑ / CREDIT CARD / PAYPAL
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 14€ ΕΜΒΑΣΜΑ / CREDIT CARD / PAYPAL
ΣΚΟΠΙΑ 21€ ΕΜΒΑΣΜΑ / CREDIT CARD / PAYPAL
ΣΛΟΒΑΚΙΑ 14€ ΕΜΒΑΣΜΑ / CREDIT CARD / PAYPAL
ΣΛΟΒΕΝΙΑ 14€ ΕΜΒΑΣΜΑ / CREDIT CARD / PAYPAL
ΣΟΥΗΔΙΑ 14€ ΕΜΒΑΣΜΑ / CREDIT CARD / PAYPAL
ΤΣΕΧΙΑ 14€ ΕΜΒΑΣΜΑ / CREDIT CARD / PAYPAL
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 14€ ΕΜΒΑΣΜΑ / CREDIT CARD / PAYPAL
     

*Σε περίπτωση διαφορετικού βάρους, θα υπάρξει επικοινωνία για την χρέωση πριν την εκτέλεση της παραγγελίας.

**Σύντομα θα είναι διαθέσιμη η αποστολή προϊόντων και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Courier Services

 

ΠΡΟΣΟΧΗ
Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία δεν πραγματοποιούνται πωλήσεις φαρμάκων μέσω διαδικτύου, όπως επίσης δεν είναι δυνατή η παραλαβή και εκτέλεση συνταγών.
 
 • Κωδικός Προϊόντος: 713123
 • Barcode: 6936020111690
 • UPC:
 • Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
 • 7,00€
 • 6,00€
 • Κερδίζετε / You win 1,00€

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

ΔΩΡΕΑΝ Αποστολή & Αντικαταβολή για Αγορές άνω των 39€ στην Ελλάδα

ΔΩΡΕΑΝ Αποστολή & Αντικαταβολή για Αγορές άνω των 39€ στην Ελλάδα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ σε Ελλάδα, Κύπρο & Χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ σε Ελλάδα, Κύπρο & Χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΛΗΡΩΜΗ με Αντικαταβολή, Πιστωτική Κάρτα, Paypal, & Τραπεζική Κατάθεση

ΠΛΗΡΩΜΗ με Αντικαταβολή, Πιστωτική Κάρτα, Paypal, & Τραπεζική Κατάθεση

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: + 30 211 411 0579 & +30 211 800 1410

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: +30 211 411 0579 | +30 211 800 1410

ΩΡΑΡΙΟ: ΔΕΥ-ΠΑΡ:09:00-18:00 / ΣΑΒ:10:30-13:00

Οι εκπτώσεις στα προϊόντα ισχύουν μόνο για ηλεκτρονική αγορά & δεν υπάρχει η

δυνατότητα παραλαβής της ηλεκτρονικής παραγγελίας από το φυσικό κατάστημα - φαρμακείο

 

Alfacheck NC Family Infared Thermometer (Υπέρυθρο Θερμόμετρο Ανέπαφης Μέτρησης Θερμοκρασίας Σώματος & Αντικειμένων) -23 %
Ψηφιακό Θερμόμετρο Μετώπου Χωρίς Επαφή Ιδιότητες: Μέτρηση πυρετού χωρίς επαφή. Μέτρηση θε..
53,57€ 41,25€
Χωρίς ΦΠΑ: 33,27€
Υφασμάτινη μάσκα-φουλάρι πολλαπλών χρήσεων. Εύκολη στη χρήση τοποθετείτε πολύ εύκολα πίσω από τα ..
5,50€
Χωρίς ΦΠΑ: 5,19€
ChoiceMMed Oxywatch Bluetooth Fingertip Pulse Oximeter OX200 (Παλμικό Οξύμετρο με Bluetooth) -10 %
 Παλμικό Οξύμετρο με Bluetooth για εύκολη μεταφορά δεδομένων Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας ..
79,91€ 71,92€
Χωρίς ΦΠΑ: 58,00€
Εξεταστικά Γάντια νιτριλίου μη αποστειρωμένα, ιδιαίτερα ανθεκτικά. Χαρακτηριστικά: Μη αποστ..
15,31€
Χωρίς ΦΠΑ: 14,45€
Dettol All in One Disinfectant Spray Crisp Linen 3x400ml (Απολυμαντικό Spray Επιφανειών) -22 %
Tο Απολυμαντικό spray Dettol μπορεί να σας βοηθήσει να προστατέψετε την οικογένειά σας από μικρόβια ..
15,36€ 11,99€
Χωρίς ΦΠΑ: 11,31€
La Biored Luxious Premium Regenerative Cream 30ml (Κρέμα Προσώπου Ανανέωσης και Λάμψης) -40 %
Ένα δώρο αναζωογόνησης στην επιδερμίδα σας. Κρέμα πολλαπλής δράσης που ανανεώνει το πρόσωπό σας χαρί..
29,70€ 17,82€
Χωρίς ΦΠΑ: 14,37€
La Biored Luxious Premium Regenerative Face Serum 15ml (Oρός Προσώπου Επανόρθωσης & Νεότητας) -40 %
O ορός Premium Regenerative Face Serum της La Biored έχει ισχυρή αναγε..
30,20€ 18,12€
Χωρίς ΦΠΑ: 14,61€
Ag Pharm Whitening Serum 24x2ml (Ορός Προσώπου για Λεύκανση & Λάμψη της Επιδερμίδας 24τεμ) -35 %
Ο λεπτόρευστος συμπυκνωμένος ορός Whitening serum, αντιμετωπίζει: τις χρωματικές ατέλειες δυ..
67,91€ 44,14€
Χωρίς ΦΠΑ: 35,60€
Μάσκα Προσώπου μιας χρήσης με 5 στρώματα προστασίας για την αποφυγή αιωρούμενων σωματιδίων στο περιβ..
1,60€
Χωρίς ΦΠΑ: 1,51€
Μάσκα Προσώπου μιας χρήσης με 5 στρώματα προστασίας για την αποφυγή αιωρούμενων σωματιδίων στο περιβ..
1,60€
Χωρίς ΦΠΑ: 1,51€
YOUTH LAB Sun & After Sun Value SET (Oλοκληρωμένη Αντηλιακή Προστασία Προσώπου & Σώματος & After Sun για Μικτή/Λιπαρή Επιδερμίδα) ΝΕΟ -30 %
Ολοκληρωμένη αντηλιακή προστασία προσώπου & σώματος και after sun φροντίδα, σε άκρως κ..
43,20€ 30,24€
Χωρίς ΦΠΑ: 24,39€
YOUTH LAB Sun & After Sun Value SET (Oλοκληρωμένη Αντηλιακή Προστασία Προσώπου & Σώματος & After Sun για Κάθε Τύπο Επιδερμίδας) ΝΕΟ -30 %
Ολοκληρωμένη αντηλιακή προστασία προσώπου & σώματος και after sun φροντίδα, σε άκρως κ..
43,20€ 30,24€
Χωρίς ΦΠΑ: 24,39€
I-TEC KN95 Medical Disposable Face Mask Blue 1pc (Μάσκα Ενισχυμένης Προστασίας Μπλε) ΝΕΟ
Μάσκα Προσώπου μιας χρήσης με 5 Στρώματα Προστασίας για την αποφυγή αιωρούμενων σωματιδίων στο περιβ..
1,45€
Χωρίς ΦΠΑ: 1,37€
Anaplasis Self Tan Slimming & Anti-Cellulite Body Milk 150ml (Αυτομαυριστικό Γαλάκτωμα Σύσφιξης & Κατά του Φλοιού Πορτοκαλιού) ΝΕΟ
Αυτομαυριστικό Γαλάκτωμα Σύσφιξης & Κατά Του Φλοιού Πορτοκαλιού Προσφέρει άμεσα και φυσικά, έ..
19,90€
Χωρίς ΦΠΑ: 16,05€
Hei Poa Coconut Oil 100ml (Λάδι Πολλαπλών Χρήσεων με Οργανικό Πολτό Καρύδας) ΝΕΟ -20 %
Πολυχρηστικό λάδι με οργανικό πολτό καρύδας. Σύνθεση πλούσια σε λιπαρά οξέα με θρεπτικές ιδιότητε..
15,60€ 12,47€
Χωρίς ΦΠΑ: 10,06€